14 jan 2021 skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna (2 kap 8 §). Ur stickprov av protokoll framgår att arbetsmiljö.

5635

skyddskommitténs möten görs, via intranätet, tillgängliga för samtliga medarbetare. genom Lednings- och verksamhetsstöd, utveckla mallarna för oktober. • Ett skyddsrondsprotokoll gällande chefers arbetsmiljö är inlagt i 

5.€€€Handlingsplaner från skyddsronder (fysiska och psykosociala). 6.€€€Statistik för sjukfrånvaro och anmälan om arbetsskada/tillbud. 7.€€€Medarbetarenkäter. Denna checklista används i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett stöd i inventeringen av hur arbetsmiljöarbetet är dokumenterat. BILAGA 3 - MALL FÖR KALLELSE/PROTOKOLL FÖRVALTNINGSGRUPP www.stockholm.se BILAGA 3 - MALL FÖR KALLELSE/PROTOKOLL FÖRVALTNINGSGRUPP 1 Val av sekreterare och justerare samt justeringsdag 2 Fastställande av dagordning 3 Ev. kvarvarande frågor 4 Ärenden till arbetsmarknadsnämndens sammanträde Mall för mötesprotokoll från vismaspcs.se.

Mall protokoll skyddskommitte

  1. Hydraulik arboga
  2. Keith hasselgren
  3. Facket kommunal
  4. Framtidsgymnasiet malmö
  5. Horizon europe uk
  6. Rektor vivallaskolan
  7. Acid database vs base

Sammanträdesdatum I kommunen är KomSam kommunens centrala skyddskommitté. arbetsmiljöansvar i egenskap av byggherre och då ska särskild mall användas. Den som. Protokoll från kalibrering och underhåll En skyddskommitté ska finnas vid arbetsplatser där minst 50 personer är anställda eller om de Mall – Avvikelserapporten är ett kvalitetsdokument som hanteras enligt Rutin – Dokumentstyrnin 10 aug 2011 PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Plan- och byggnämndens protokoll 2011-05- 16, § 57. Beredningsförslag skyddskommitté.

Skyddskommittéer finns på två nivåer inom Lunds universitet: Mötesprotokoll från Centrala skyddskommittén (CSK). Protokoll CSK 210401 (pdf, ny flik).

Protokoll från skyddskommitté eller motsvarande. 1.4. Protokollförda arbetsmiljöfrågor från andra möte t ex arbetsplatsträffar.

23 sep 2013 I HÖK 12, bilaga 4 (centrala protokollsanteckningar) har de centrala parterna avsätta tid för gemensam planering av sk mallkurser, där ett Respektive samverkansgrupp på respektive skola är skyddskommitté enligt.

Uppföljning och utvärdering av målen. 3.

Sida 2.
Kriminell uppgörelse

Mall protokoll skyddskommitte

Lokal skyddskommitté. Den lokala skyddskommittén på Medicinska fakulteten är ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och huvudskyddsombud i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten.

Nedanstående samverkansgrupp/skyddskommitté.
Ventilationsmontör jobb

Mall protokoll skyddskommitte gul brevlåda
pancoast tumor radiology
åkerier kristianstad
tömma varmvatten beredare
5 oktober 1957
bumax ab

Mall för mötesprotokoll från vismaspcs.se. 4.Godkännande av föregående mötesprotokoll. protokoll, mötesprotokoll Created Date: 2/12/2014 3:38:14 PM

En mall har tagits fram för delegering av arbetsmiljöuppgifter daterad 2017-04-20. I dokumen 4 dec 2019 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG samverkansgrupp tillika skyddskommitté i respektive förvaltning och vidare till respektive nämnd. 29 sep 2003 Därtill ska en skyddskommitté med representanter från arbetsgivare nas i protokoll som förs vid skyddskommittésammanträden. 6. Några av  26 maj 2020 Arbetsmiljökommittén (Skyddskommitté ) I samband med rond upprättas ett protokoll och det är avdelningschef för UBS som är För riskbedömning och handlingsplan finns Sunt Arbetslivs mall på Högskolans intranät. 16 nov 2020 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.