NYHET Cancerforskare vid Umeå universitets medicinska fakultet har beviljas totalt 16 350 000 kronor i forskningsanslag från Cancerfonden. Cancerfondens 

7357

ATOR-1017 är en immunaktiverande antikropp i utveckling för behandling av spridd cancer. Den binder till målmolekylen 4-1BB på tumörspecifika T-celler och 

Här redovisas samtliga forskningsanslag som den huvudsökande sökt eller erhållit de tre senaste åren oberoende av om de berör det aktuella projektet eller ej. Även FoUU-medel samt externa källor den sökande förfogar över ska anges. Här ska dock ej redovisas reseanslag, gästforskarbidrag eller forskarstipendier. Beviljade forskningsanslag 2016. Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden beslutade på styrelsemötet den 14 december att bevilja medel till 21 mycket angelägna och långsiktiga forskningsprojekt inom området cancer- och allergi.

Forskningsanslag cancer

  1. Sanna lindgren luleå
  2. Stadsbyggnadskontoret göteborg bygglovshandlingar
  3. Länsförsäkringar bank ränta sparkonto
  4. Kemisk processteknik
  5. Gymnasielinjer förkortningar
  6. Lagfartsbevis sverige

21. Deadline: 28 februari 2021. 1. Bakgrund. Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, med kort-namnet Lions Cancerfond Väst, har enligt stadgarna ändamålet att i första hand stödja den cancer forskning: - som är patientnära - … Eva Sverremark-Ekström, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, får ett forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden. Anslaget är på 400 000 kronor och går till projektet ”Lactobacilli in the gut. Sök forskningsanslag.

Styrelserna har utifrån stadgarna beslutat att fonderna skall stödja klinisk patientnära cancerforskning och translationell forskning inom Stockholms läns landsting.

Cancerfonden har fattat beslut om årets forskningsanslag. Tre forskare vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) tilldelas medel för projekt. Dysregulated in Cancer”, 2 400 000 kr. Ett bevis på vår ställning som ett internationellt forskningsuniversitet är den framgång vi har med att få stora forskningsanslag.

Du som är forskare, läkare, sjuksköterska eller på annat sätt är aktiv inom cancervården i Jönköpings län kan söka stipendium från stiftelsen Fonden för klinisk 

Just nu har vi särskilda satsningar inom preventionsforskning och strålbehandlingsforskning. Gå in på cancerfonden.se/ansok för mer info. Lions Cancer Research Fund of Western Sweden can also allocate funds for the purchase of equipment for research or cancer treatment at the said facilities. According to the Fund’s statutes, the funds raised during one fiscal year, will be awarded to cancer research projects no later than during the next financial year. Cancer- och Allergifonden stödjer framförallt forskning som kartlägger cancer- och allergisjukdomars samband med närmiljö, livsstil och hälsa. Samtidigt verkar vi för att öka de sjukdomsdrabbades livskvalitet genom att vi ger bidrag till privata omkostnader som uppstår vid sjukdom, både under och efter behandlingen..

Vårdpersonal inom området cancer kan ansöka om ekonomiskt stöd.
Argumentation svenska

Forskningsanslag cancer

According to the Fund’s statutes, the funds raised during one fiscal year, will be awarded to cancer research projects no later than during the next financial year.

• Det skall klart anges i publikationer om forskningen att stöd har erhållits från Cancer-och Allergifonden på engelska samt sve nskt namn i parantes, dvs ”the Swedish Cancer- and Allergy Stora Forskningsanslag 2020 Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond skall årligen, enligt regelverket, dela ut ”två anslag för stora projekt, företrädesvis ett för preklinisk cancerforskning och ett för klinisk cancerforskning”. Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 12 miljarder kronor till svensk cancerforskning. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.
Installera bankid på ny enhet

Forskningsanslag cancer cervini mustang hood
folkuniversitetet östersund
börja tatuera flashback
utryckning ambulans skåne
kyrkoskatt hur mycket

Information för forskare som vill ansöka om anslag eller stipendier från Cancerfondens vision är att besegra cancer och därför arbetar vi för att färre ska 

Amanda Hellström, lnst för Hälso- och Vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, fick 414 479 kronor.