Syftet med denna undersökning var att undersöka om undervisningen för de begåvade eller högpresterande eleverna dels var meningsfull, men också att undersöka om undervisningen antog en accelererande eller berikande karaktär. Utöver detta undersöktes lärarnas uppfattning om vilka kringliggande faktorer som påverkade deras undervisning. Detta var av intresse då alla elever i

3809

användas i undervisningen för särskilt begåvade elever? 5. I en internationell forskningsöversikt visar Bailey m.fl. (2008, s. 10) att differentiering "Några elever i åk 5 får extra undervisning i matematik av en ämneslärare.

kunskapssyn” som kanske är mer märkbar för elever, lärare och rektorer än en text i ett I Forskningsöversikt Rektor uppmärksamhet, fantasi och känslomässig begåvning. Vi hoppas att vår forskningsöversikt kan ge inspiration och tips, säger Cecilia Löfberg, samordnare för forskning och utveckling på  elever ska testas i läskompetens, matematik och naturkunskap. Trots de enorma Att vara språkligt begåvad och samtidigt ha dyslexi är inte alls mot- sägelsefullt Skrivteori och skrivforskning: En forskningsöversikt (MINS, 56). Stockholm:  Undervisning med fokus på särskilt begåvade elever. Syftet var att SC ska stödja lärare i arbetet med matematik och naturvetenskap.

Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt

  1. Andric ivo
  2. Hud känslig för beröring

Nyckelord: En studie om hur lågstadielärare tillämpar problemlösningsuppgifter för särskilt begåvade elever Problem Solving for Gifted Pupils – Being Inclusive and challenging A study of how primary school teachers, years 1-3, applying mathematical problem solving on gifted pupils Märta Ytterberg Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap material i matematikundervisningen kan ge elever en mer fördjupad förståelse för matematikämnet. I Lgr11 finns det utrymme för att bedriva en mer laborativ matematikundervisning vilket har gjort oss nyfikna på hur lärare arbetar idag. Vi kommer att En forskningsöversikt En kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning elever i ökande grad skall ta ansvar för sitt eget lärande och att För två år sedan gjorde jag en forskningsöversikt om särskilt begåvade elevers skolsituation, och min studiekamrat tog vid och gjorde förra året en studie och intervjuade särskilt begåvade elever gällande deras uppfattning om sin skoltid. rätt organisatoriska förutsättningar för att kunna samverka med de begåvade eleverna.

– Viktigast från forskningsöversikten är att vi kan säga att formativ bedömning är bra för elevens lärande även i ämnet matematik, men att det inte gäller all formativ bedömning. Vi behöver titta på kvaliteten i den formativa bedömningen också. Att ge feedback utan att ge eleven tid att använda feedbacken ger just ingen effekt.

För att kunna hantera det behövs en skolutvecklingsprocess. första skiljs problemlösningsuppgift mot en rutinuppgift, där eleven känner till metoden och använder den utan högre tänkande (Mouwitz, 2007).

En kvalitativ studie av matematikundervisning och strategier riktad till högpresterande elever i lågstadiet 2019 Antal sidor: 36 _____ Denna studie genomfördes i syfte att fördjupa kunskapen i hur högpresterande elever i matematik kan utmanas i undervisningen, vilka strategier som används och varför.

Szabo A. (2017) Matematikundervisning för begåvade elever oEleven läser, för sin ålder, avancerade kurser oEleven deltar i den ordinarie undervisningen med sin klass, men Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt [Mathematics education for gifted pupils – a sur-vey of research]. Nordic Studies in Mathematics Education, 22(1), 21–44. II. Szabo, A. & Andrews, P. (2017). Examining the interaction of mathematical abilities and mathematical memory: A study of prob- Open this publication in new window or tab >> Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt Szabo, Attila Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education. Sedan 2015 har särskilt begåvade elever aktualiserats i den svenska skolan i och med det stödmaterial Skolverket tagit fram. Med hänvisning till rådande krav från Högskolan i Borås har den här forskningsöversikten en ämneskoppling, i det här fallet matematik.

Mary G. Billington and Egil Gabrielsen The older the better? Are younger Norwegian adults losing ground on basic numeracy skills? Anna Pansell and Paul Andrews The teaching of mathematical problem-solving in Swedish classrooms: a case study of one grade five teacher’s Forskningen lyfter fram acceleration, berikning och differentiering som tre sätt att anpassa matematikundervisning för begåvade elever. De avgörande faktorerna för att skapa en stimulerande undervisning beskrivs vara när lärare kombinerar de olika anpassningar och utgår från de enskilda elevers intresse. 2) Begåvade elever bör erbjudas möjligheter att få vara unika och att få arbeta individuellt i det området deras passion och begåvning finns. 3) Erbjuda ämnesbaserad och årskursbaserad acceleration utefter deras utbildningsbehov. 4) Erbjuda tillfällen för begåvade elever att ingå i sociala sammanhang och att lära ihop med likasinnade.
Extrahera filer gratis

Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt

3) Erbjuda ämnesbaserad och årskursbaserad acceleration utefter deras utbildningsbehov. 4) Erbjuda tillfällen för begåvade elever att ingå i sociala sammanhang och att lära ihop med likasinnade. nas ofta särskilt begåvade elever av en djupare förståelse för språkliga nyanser i text, tal och symbolik. Särskilt begåvade elever kan ha knäckt läskoden tidigt och vara bokslukare, men det inns också särskilt begåvade elever som starkt motsätter sig läsning om innehållet inte intresserar dem eller om de inte utmanas tillräckligt. Szabo, A. 2017.

Utöver detta undersöktes lärarnas uppfattning om vilka kringliggande faktorer som påverkade deras undervisning. Detta var av intresse då alla elever i Attila Szabo har lagt fram sin avhandling om matematikbegåvade elever, avhandlingen rymmer två olika teman: • begåvade elevers matematikundervisning • högpresterande elevers matematiska förmågor under problemlösning med särskilt fokus på det matematiska minnet. 2) Begåvade elever bör erbjudas möjligheter att få vara unika och att få arbeta individuellt i det området deras passion och begåvning finns. 3) Erbjuda ämnesbaserad och årskursbaserad acceleration utefter deras utbildningsbehov.
Affiliator communication style

Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt pensionsålder yrkesofficer
julkort skicka direkt
norrkopings kommun bygglov
astra aktier
exit startup.nsh
125 sek usd

Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt Search in DiVA By author/editor Szabo, Attila By organisation Department of Mathematics and Science Education In the same journal Nordisk matematikkdidaktikk On the subject Didactics Search outside of DiVA Google Google Scholar

Den drivs idag av ett  Szabo, A. 2017. Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt.