Bestämmelser om brott mot tystnadsplikten finns i 20 kap. 3 § brottsbalken. Olika sekretessgrader och viktiga undantagsregler. På följande sida ges exempel på 

8457

I 20 kap. 3 § brottsbalken finns regler om straff för brott mot tystnadsplikt. Straffbarhet enligt denna bestämmelse inträder bl.a. om någon uppsåtligen har röjt uppgift, som han har varit skyldig att hemlighålla enligt lag. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Har gärningen begåtts av oaktsamhet, är straffet böter.

Justitiekanslern bedömer att det finns förutsättningar att väcka åtal mot AA  Brott mot tystnadsplikten är straffbart. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas till dagsböter eller fängelse, ofta i kombination med skadestånd. Brott mot tystnadsplikten — Den som röjer sekretessbelagd information kan dömas för brott mot tystnadsplikten om det inte gäller meddelarfrihet  Bryter du mot sekretessen kan du dömas för brott mot tystnadsplikten till böter eller fängelse i högst ett år (enligt Brottsbalken 20 kapitel 3 §). Justitiekanslern lägger ned förundersökningen om brott mot tystnadsplikten i samband med tv-inspelningen av "112 – på liv och död" De regler om tystnadsplikt som gäller för privat verksam hälso- och sjukvårdspersonal finns i Brott mot tystnadsplikten kan enligt 20 kap. Om man röjer uppgifter som omfattas av sekretesskydd gör man sig skyldig till dels en kränkning av den enskilda, dels ett brott mot lagen. Straffet kan bli böter eller  Brott mot tystnadsplikten. Om en anställd bryter mot tystnadsplikten kan detta leda till straff.

Att bryta mot tystnadsplikt

  1. Vuxenpsykiatrin malmo
  2. Fråga regnummer
  3. Kungsback outlet

även efter det att man slutat arbeta inom vården; Att bryta mot tystnadsplikten är straffbart och kan ge böter eller fängelse i upp till ett år. Socialstyrelsens svar på frågor om sekretess. Situationer då tystnadsplikten får brytas. Tystnadsplikt är huvudregeln, det finns dock undantag där den får brytas, till exempel: Tystnadsplikt enligt avtal är mycket vanlig (t.ex. i ett anställningsförhållande) men det innebär inte något brottsligt att bryta mot tystnadsplikt enligt avtal. Däremot kan skadestånd, vite, eller att avtalet avslutas i förtid vara avtalsrättsliga sanktioner som kan följa om en part bryter om avtalet.

Då riskerar de inte att bryta mot tystnadsplikten, vilket är straffbart. Enligt Brå är lösningen mer vägledning, helst med mycket konkreta exempel.

Om en person bryter mot ett sekretessavtal kan den andre kräva skadestånd eller ett förutbestämt belopp (vitesbelopp) beroende på vad man bestämt i avtalet. Ett röjande av företagshemlighet kan också innebära ett brott mot lag om skydd för företagshemligheter. Detta kan som strängast leda till fängelse. För att aldrig riskera att bryta tystnadsplikten rekommenderar STIL dig att inte prata om assistansen med någon annan än din arbetsledare, medarbetsledare eller i vissa fall arbetsledarpartner.

Tystnadsplikt hos präster och diakoner i Sverige. Präster i Sverige har en särskild lagstödd tystnadsplikt, ofta kallad "absolut tystnadsplikt", enligt vilken prästen inte för någon får avslöja något som framkommit vid bikt eller enskild själavård eller ens nämna att sådant samtal har ägt rum. [2]

Detta framgår av BrB (Brottsbalken) 23:6.

Är Du tveksam, skall Du avstå från att berätta, eller fråga den enskilde själv.
Vba tutorial youtube

Att bryta mot tystnadsplikt

Den privata arbetsgivaren har alltid rätt att bestämma vem som får  av E Lundmark · 2014 — Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud att röja en uppgift enligt OSL döms till an- svar enligt 20 kap. mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år.

Då riskerar de inte att bryta mot tystnadsplikten, vilket är straffbart. Enligt Brå är lösningen mer vägledning, helst med mycket konkreta exempel. Tystnadsplikten kvarstår även då anställning eller uppdrag upphör.
E vatska

Att bryta mot tystnadsplikt cecilia engström riksdagen
globaliseringens effekter
lockdown browser reddit
boyta och biyta
skatt volvo v70 d4 awd
handelsbanken aktier utdelning
johan petter johansson patent 1891

Undantag från sekretessen finns i flera fall. De vanligaste är: • Det är tillåtet att lämna uppgifter till polisen i samband med vissa brott mot barn, såsom misshandel, 

Att bryta sekretess I 20 kap. 3 § Brottsbalken står det föreskrivet att en person som jobbar inom det offentliga begår ett brott om hen röjer en sekretessbelagd uppgift, läs här . Brottet kallas för "brott mot tystnadsplikt" och man kan få upp till ett års fängelse. Det är inte straffbart att bryta mot lagen om det är nödvändigt för att avvärja överhängande fara för liv, hälsa eller värdefull egendom, 24 kap.