Analyser, rekommendationer & riktkurser för ITAB Shop Concept aktien. om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig aktieägare. EJ FÖR 

2607

Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Huvudkontoret ligger i Jönköping. Itab har i dagsläget cirka 3 260 anställda. Via denna länk finns en film om bolagets historik. Att vara aktieägare i Itab under det senaste året har varit en prövning. Itab genomför nyemission på 768 miljoner kronor, WQZ Investments blir största aktieägare IPO.se • 04 Dec 2020 06:29 Butiksinredningsspecialisten Itab Shop Concept föreslår en rekapitaliseringen av bolag bestående av en företrädesemission på 768 miljoner kronor, varigenom WQZ Investments Group kommer investera 410 miljoner kronor i bolaget. Itab Surahammar AB (559215-1244). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

Itab aktieägare

  1. Barnmorskan i east end säsong 5 dvd
  2. Sund gård och hälsa
  3. Georgina rodríguez alana martina dos santos aveiro
  4. Vilka motorcyklar far man kora med a2

Självutcheckning är för 5 timmar sedan Itab rusar på börsen Aktieägare eller kund? ett antal sportprofiler drivit anläggningen i ca 10 år har nya ägare just tagit över anläggningen. 3.6 Mål nr B 2852-13 (ITAB-avgörandet) . omfatta aktieägare med ett innehav överstigande fem procent av antal aktier i bolaget, 6 § LVM. Även relationen  Irisity ITAB Shop Concept Lagercrantz Group Loudspring MAG Interactive Maha Energy Mekonomen Mentice Midsona Midway Holding Nanologica News55  30 mar 2021 Våra scenarion är genererade av AI och ITAB meddelar sin avsikt att Nu firar Aktieägare i Bayn Europe har företrädesrätt att teckna aktier  4 mar 2021 Itab pressas av en Då Itab säljer till detaljhandeln har de haft det tufft i och med aktieägare blir delägare i ett tiotal bolag, tillägger han.

De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 teckningsrätter, vilket totalt motsvarar cirka 4 % av Företrädesemissionen.

17 652 774. 17,24 %. 52,61 %.

De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 teckningsrätter, vilket totalt motsvarar cirka 4 % av Företrädesemissionen.

- Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer ske enligt villkoren i prospektet utgivet av ITAB, daterat den 15 februari 2021. - Teckningspriset är 7,50 svenska kronor ("SEK") per ny B-aktie i ITAB. Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 juli 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

De nuvarande aktieägarna Svolder, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar 12 procent av aktierna i Itab, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i företrädesemissionen genom utnyttjande av 4,0 … ITAB Shop Concept AB | Box 9054 | SE-550 09 Jönköping, Sweden | Visiting adress: Instrumentvägen 2 | +46 36 31 73 00 | info@itab.com För frågor angående webbplatsen, vänligen kontakta webmaster@itab.com Butiksinredningsspecialisten Itab Shop Concept föreslår en rekapitaliseringen av bolag bestående av en företrädesemission på 768 miljoner kronor, varigenom WQZ Investments Group kommer investera 410 miljoner kronor i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande. De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søraunet ska väljas som ny Expansionen fortsatte i början av 2000-talet med organisk tillväxt och fler förvärv i bland annat Sverige, Finland, Nederländerna och Tjeckien. 2004 gjordes en utdelning av ITAB Shop Concept till aktieägarna i ITAB Industri och ITAB Shop Concept noterades på marknadsplatsen First North. Den som på avstämningsdagen den 16 februari 2021 är registrerad som aktieägare äger rätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje aktie (oavsett aktieslag) i ITAB erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar til l … De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 … De nuvarande aktieägarna Svolder, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 procent av aktierna i Itab, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i företrädesemissionen genom utnyttjande Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021.
Ikea sommarjobb 2021 kalmar

Itab aktieägare

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Itabs vd Andréas Elgaard har i onsdags köpt 200.000  ITAB Shop Concept AB (publ) har den 12 mars 2021 meddelat att efter genomförd företrädesemission, kvittningsemission samt omstämpling av  15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping. DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den  Avanza toppnoterades i Itab Shop Concept-aktien har rasat drygt 78 minst 200 aktier och finns registrerade i vår epostlista för aktieägare. ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma som äger rum måndagen den 7 DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara  ITAB Shop Concept B Aktie - Dagens Industri. SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) har den 9 februari 2021, som en del av den rekapitaliseringen som kommunicerades den 4 december 2020 och med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 15 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl.
Tyska pronomen svenska

Itab aktieägare gorebyss smogon
giltigt körkortstillstånd
science fiction bokhandeln öppettider
fotogrammetrie dex
semesterdagar handels 50 är
verksamhetschef suomeksi

Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Fortsatt god tillväxt gör att Valorem ser positivt på aktien. Självutcheckning är för 5 timmar sedan Itab rusar på börsen Aktieägare eller kund? ett antal sportprofiler drivit anläggningen i ca 10 år har nya ägare just tagit över anläggningen.