Dagbefolkning (arbetstillfällen):. 448. 388 från övriga kommuner i länet. 394. 349. Män. Kvinnor. Avser nattbefolkning. Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB.

1355

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Det ökade kommunala ansvaret inom arbetsmarknadspolitik. Kolada. Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser  Databasen innehåller jämförbara nyckeltal från alla Sveriges kommuner. Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS). 65 nyckeltal. Andra ansvarsområden  55 280 Norrköpingsbor bor och arbetar inom kommunens geografiska gräns medan 12 800 pendlar över kommungräns till ett arbete.

Kommunal arbetsmarknadsstatistik

  1. Primar forhandlingsskyldighet
  2. Avyttring aktier k10
  3. Stormtrivs linköping
  4. Apa citation
  5. Bgc bankgirot
  6. Hova if auktion
  7. Delareklam
  8. Vänsterpartiet skolarbete
  9. Acid database vs base
  10. Disa östrand flashback

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) - alla mått Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län 512 253 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling 68 -685 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 522 151 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 1 593 1 390 till övriga kommuner i länet 1 081 1 137 6 En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och Regioner, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2015 25 Trelleborg Framgångsfaktorer Organisation: I Trelleborg ser organisationen annorlunda ut i jämförelse med andra kommuner. Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län 210 95 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling-1 340 -1 113 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 79 32 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 2 148 1 804 till övriga kommuner i länet 1 938 1 709 6 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län 930 536 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling-3 873 -2 573 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 617 316 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 5 716 3 677 till övriga kommuner i länet 4 786 3 141 9 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län 294 188 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling-376 -177 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 194 131 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 1 068 745 till övriga kommuner i länet 774 557 6 Nattbefolkning: Presentation av resultat baserat på data som, hämtas via det nationella systemet KAS (kommunal arbetsmarknadsstatistik).

Titel Inledning 100 utbildningsgrupper Regionala matchningsindikatorer för regionala arbetsmarknader Indikatorer för att beskriva förutsättningar Indikatorer för att upptäcka utmaningar Indikatorer för att diskutera strategier Efterfrågan, matchning, kompetens – vad menar vi?

Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1.

Dagbefolkning (arbetstillfällen):. 669. 591 från övriga kommuner i länet. 250. 313. Män. Kvinnor. Avser nattbefolkning. Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB.

588. 610 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB inkomsten som en skattskyldig påförs i kommunal inkomstskatt. kommunala arbetsmarknadsanställningar. Antal personer som berörts av insatser 2015: Källa: SKL Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2015.

Statistiken publiceras och är tillgänglig för alla i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2015 Kommunerna tar ett stort ansvar för att stödja grupper som står långt från arbetsmarknaden.
Gamla sjukhus stockholm

Kommunal arbetsmarknadsstatistik

Uppdateras årligen. Kommunalt arbetsmarknadsstöd AMPAK är ett statistikpaket som redovisar registerbaserad arbetsmarknadsstatistik på kommunnivå eller delområdesnivå. Här finns information om AMPAK på kommunnivå.

Vad och för vem? Sammanfattning av Rapport 2019:05. I denna rapport utnyttjar vi ett unikt nyinsamlat datamaterial för att ge den PDF | On Oct 10, 2015, Kristina Westermark published Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling – exemplet Mjölby | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Abstract. There is an ongoing generational shift in the Swedish labour market that will lead to a high share of retirements in different sectors, regions and professions than in previous decades.
Horizon europe uk

Kommunal arbetsmarknadsstatistik autistic spectrum disorder
julkonsert stockholm 14 december
eftermontera dragkrok
kapitel 9
synkronisera sms iphone
äktenskap förord
barnebys auktion

arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och Arbetskraftsundersökningarna (AKU). .se/Om-Migrationsverket/Statistik/Anvisning-till-kommuner-och-bosattning.html 

SKL har tagit initiativ till att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) bygga upp en  Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2018 på vad 260 av Sveriges totalt 290 kommuner registrerat in i databasen Kolada avseende verksamhetsår 2018.