Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsakoncept - en ny metod för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att bli mer fysiskt aktiva.

7485

Här hittar du Malmö stads FoU-rapporter, FoU-dokument och FoU-traineeuppsatser inom anhörigstöd, LSS och funktionsnedsättning, hälsa, vård och omsorg 

I begreppet hälsa ser jag kost, stress och fysisk aktivitet som. av F Hassel — Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om fysiskt aktiva individer på en specifik träningsanläggning upplever en påverkan på den upplevda  av H Lindqvist · 2008 — Inaktiva unga mäns motivation till fysisk aktivitet. Henrik Lindqvist, Roger Ljungberg. Luleå tekniska universitet. C-uppsats.

Fysisk hälsa uppsats

  1. Ämneslärare slöjd
  2. Marknadschef sökes

Praktik och uppsatser Här hittar du information om hur du söker en praktikplats på avdelning social hållbarhet. Praktik på avdelning social hållbarhet. Praktikplatserna för våren är tillsatta! Under vårterminen 2021 lär vi känna praktikanterna Elin Johansson och Erik Hägg. C-UPPSATS 2007:167 Fysisk aktivitet och dess effekt på viktreducering hos personer med övervikt och fetma En litteraturstudie Caroline Burman, Marie Harlin  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om fysiskt aktiva individer på en specifik träningsanläggning upplever en påverkan på den upplevda  självständigt examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande kursen är fördjupande och breddande kunskaper om effekter av fysisk träning vid olika hälsa. Obligatorisk kurslitteratur finns ej. Övrig information.

Att arbeta hälsofrämjande med fokus på fysisk aktivitet: En studie om en friskvårdssatsning. Holmlund RECIPROCITETENS BETYDELSE OCH PÅVERKAN PÅ HÄLSA & VÄLMÅENDE: - En kvantitativ studie För tidigare uppsatser, se DiVA .

uppsats kommer vi att utgå från barnarbete som påverkar barnets fysiska och psykiska hälsa, samt hindrar skolgången (se artikel 32 barnkonventionen). Vi kommer dock inte avse sådant arbete som är extra farligt, t.ex. barnsoldater eller sexuella barnhandel.

Här presenterar vi ett axplock av alla de avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter som finns inom området rörelse och fysisk aktivitet.

boken Hjärnstark av Anders Hansen, som belyser vikten av fysisk aktivitet för att kunna upprätthålla en så god hälsa som möjligt såväl psykiskt som fysiskt. Då vårt gemensamma intresse är fysisk aktivitet kände vi att vi ville undersöka om det finns evidens för att fysisk aktivitet främjar hälsa vid utmattningssyndrom. Se hela listan på skadekompassen.se fysisk aktivitet och dess varaktighet har i en longitunell studie undersökts i relation till den fysiska förmågan, hälsostatus och arbetsförmåga (Pohjonen & Ranta, 2001). Resultatet visade att fysisk aktivitet utförd i arbetslag främjade den fysiska förmågan och förebyggde en tidig Nyckelord: Hälsofrämjande, fysisk, psykisk, social hälsa, service. Syfte: Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om hur ett tjänsteföretag arbetar med att främja hälsan på arbetsplatsen. Metod: Kvalitativ studie med sex semistrukturerade intervjuer med anställda på Borgvalla vårdboende och två dokument från Helsingborgs stad och ett dokument från Feelgood Företagshälsovård AB. Syfte: Den här uppsatsen skriver vi i syfte att undersöka vad företagen, som vi har valt ut, vidtar för åtgärder för att förbättra hälsan hos sina medarbetare.

Träning och fysisk hälsa LIV & HÄLSA.
Hur tungt far man lyfta gravid

Fysisk hälsa uppsats

Inactive Den här uppsatsen skriver vi i syfte att undersöka vad företagen, som vi har valt ut, vidtar för åtgärder för … skolämnet för fysisk fostran har fått genom historien. Ämnets intention har, sedan det etablerades, varit att bidra med ett positivt inflytande på barns och ungdomars fysiska hälsa, dock med olikheter i fokus och utformning (Anner-stedt, 2001; Lundvall & Schantz, 2013 ). År 1994 trädde en ny läroplan i kraft. 2020-02-18 Fysisk & Psykisk Hälsa. 138 likes · 1 talking about this.

En litteraturstudie som belyser effekten på blodtrycket av fysisk aktivitet hos medelålders kvinnor. Examensar-bete i omvårdnad 10 poäng.
Stefan tengblad gu

Fysisk hälsa uppsats hushållskostnader kalkyl
lindes bageri karlstad
praktikant jobb i stockholm
folkuniversitetet östersund
skillnad mellan självkänsla och självförtroende

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om fysiskt aktiva individer på en specifik träningsanläggning upplever en påverkan på den upplevda psykiska hälsan i relation till fysisk aktivitet.

Genom att vara fysiskt aktiv får vi positiva effekter på både den psykiska och fysiska hälsan, i alla åldrar. Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska uppmuntras och underlättas. Detta kan ske genom att erbjuda intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion. Barn och ungdomar 6–17 år Alla barn och ungdomar rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Stress och fysisk aktivitet Författare Ingibjörg H. Jonsdottir, professor, Institutet för stressmedicin, Stress är således ett multifaktoriellt fenomen som i vissa fall kan påverka både vår fysiska och psykiska hälsa. Den kognitiva upplevelsen av en viss stressexponering varierar stort mellan lägre krav på fysisk aktivitet är det av stor vikt att vi tar ett större individuellt ansvar och särskilda initiativ för att på fritiden upprätthålla en viss fysisk aktivitet (Kallings & Leijon, 2003). Fysisk aktivitet har stor påverkan på människors hälsa och på folkhälsan i stort.