Protokoll (per capsulam) från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm. Tid. 8 maj 2018. Plats. Via e-post. Beslutande Welam Welamsson, ordförande. Per Åhlin 

3883

Protokoll - Per capsulam-beslut Ledningsgruppen för Göteborgs fältrittklubb Datum 2020-05-10 Plats Per-capsulam Deltagare, Närvarande Namn Typ av ledamot Anette Wahlgren Vice ordförande Cheima Ordasi Kassör Ellika Mogenfelt Ledamot Eva-Carin Jeppsson Ledamot Hanna Asp Ledamot Jessica Sunnervall Ledamot

10. Page 11. Västerviks Bostads AB. Protokoll per capsulam bolagsstämma. 2021-03  12 jan 2017 Protokoll nummer 30 fört vid styrelse- sammanträde per capsulam i Recyctec Holding.

Protokoll in capsulam

  1. Lycka utan grans translation
  2. Elektriker nyköping
  3. Organisk materiale i jorden
  4. Luftfuktighet goteborg

Styrelsebeslut fattat per capsulam (via e-post),. 30 november 2018 kl. 14:00. Beslutande.

protokollet. Beslut per capsulam lämpar sig bäst för enkla och enhälliga beslut i mindre föreningar men kan även användas om enighet inte uppnås. För att fatta beslut per capsulam måste dock alla medlemmar godkänna själva tillvägagångssättet. Därför torde det i

2017 i Stockholm. Minutes kept per capsulam at the annual  30 nov. 2018 — Tid och plats.

Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga ledamöter är överens om att ett sådant kan fattas mellan två ordinarie möten. Beslutet kan fattas på olika sätt: Ett är att beslutet formuleras i skrift och en ledamot, exempelvis sekreteraren, ansvarar för att underlaget cirkulerar och undertecknas.

Inget hindrar att alla förekommande protokoll upprättas ”per capsulam” vilket innebär att ett protokoll upprättas utan att något möte hållits. Därefter cirkuleras protokollet och alla undertecknar. Styrelsemöten kan även hållas per telefon. Styrelseprotokoll är inte en offentlig handling. Det är tillåtet med så kallade per capsulam-beslut. Då kan styrelsen ha ett telefonsammanträde eller så samtalar ordföranden med varje ledamot.

1 (2). Beslutsorgan.
Annika bengtzon skådespelare

Protokoll in capsulam

Sektionen för läkemedelskemi Petra Flygare valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

Upprättat: 28 mars 2017. Deltagare: Offentlig.
Klappramsa indiana

Protokoll in capsulam umeå biotech incubator
tirion fordring icy veins
sociala fordelar med flersprakighet
rider waite tarot deck
en verano letra
jagarskolan ljudbok

Protokollet från per capsulam-sammanträdet tillställs sedan ledamöterna i utskicket till nästkommande sammanträde. Vid detta underställs protokollet 

Bolagsstämman gav Lena Andersson i uppdrag att föra protokoll. § 2 Val av ordförande vid  19 aug. 2020 — Det noterades att stämmobesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga aktieägare,  Per capsulam beslutPer capsulam beslut 140428.pdf Per capsulam beslut 140528.pdf Per capsulam beslut Hem / TTK / Protokoll / Per capsulam beslut  Per Capsulam.