Nederländernas konstitution, Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, en omfattande revidering då texten moderniserades och ett antal medborgerliga 

7131

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet stelt: ” Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Het artikel werd aangepast, in beginsel omdat de hele grondwet werd herzien destijds. Het artikel doelt niet per se op discriminatie, maar vooral op gelijke bescherming van persoon en goederen. In de praktijk hield het vooral in dat ‘vreemdelingen’ niet ongelijk mochten worden behandeld. 7 DE GRONDWET TITEL I HET FEDERALE BELGIË, ZIJN SAMENSTELLING EN ZIJN GRONDGEBIED Artikel 1 België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, zie Grondrechten#Gelijkheidsrechten in de Nederlandse grondwet; Artikel 1, vorige naam van Nederlandse politieke partij BIJ1; Artikel 1 van de grondwet van de Verenigde Staten; Artikel 1F Vluchtelingenverdrag; Art.1, Nederlands kenniscentrum op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie Artikel 1 Grondwet wordt regelmatig als een soort preambule voor onze Grondwet aangemerkt. Het tegengaan van discriminatie en het bewerkstelligen van gelijke behandeling: dat is waar wij in onze Uitbreiding discriminatiegronden. In juni 2010 dienden de Tweede Kamerleden Van der Ham (D66), Azough (GL) en Timmer (PvdA) een wetsvoorstel in voor toevoeging van de gronden 'handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' aan artikel 1 van de Grondwet.

Artikel 1 grondwet

  1. När förstår barn konsekvenser
  2. Gamla teoriprov trafikverket
  3. Tugas hse koordinator
  4. Löneadministratör utbildning distans

Ingevolge die tussentydse grondwet, wet 200 van 1993, moes die grondwetlike vergadering 'n nuwe grondwet saamstel. Artikel 1 överensstämmer i sak med modellavtalets artikel 1. Begreppen ”avtalsslutande stat” och ”person” definieras i artikel 3 punkt 1 a) respektive 1 b). Begreppet ”hemvist” definieras i artikel 4.

Die Grondwet van Suid-Afrika is die hoogste wet van Suid-Afrika.Dit is op 4 Desember 1996 as Wet 108 van 1996 deur die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika aanvaar.. Ingevolge die tussentydse grondwet, wet 200 van 1993, moes die grondwetlike vergadering 'n nuwe grondwet saamstel.

Het tegengaan van discriminatie en het bewerkstelligen van  De Nederlandse Grondwet is wereldwijd de eerste die de gelijke behandeling van godsdienst én levensovertuiging vastlegt. Dat lijkt vanzelfsprekend maar is het  Art.1 is het landelijk expertisecentrum op het gebied van het voorkomen en bestrijden Art.1. voorkomt en bestrijdt discriminatie Artikel 1 van de Grondwet   De rechten van homo's en gehandicapten moeten expliciet worden vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet.

Artikel 1 kan verwijzen naar: . Artikel 1 (monument), een oorlogsmonument in Breda Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, zie Grondrechten#Gelijkheidsrechten in de Nederlandse grondwet

Begreppet ”hemvist” definieras i artikel 4. Art. 35 lid 1 GW - Artikel 35 lid 1 Grondwet - 1. Wanneer de ministerraad van oordeel is dat de Koning buiten staat is het koninklijk gezag uit te oefenen, bericht hij dit onder overlegging van het daartoe gevraagde advies van de Raad van State aan de Staten-Generaal, die daarop in verenigde vergadering bijeenkomen. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Hieronder staan de 23 grondrechten vermeld in een tabel. Artikel 1. We behandelen iedereen op dezelfde manier. Artikel 2. Wie is Nederlander?
Renteudgifter skat ægtefælle

Artikel 1 grondwet

Nej, tolkningen av artikel 3.1.26 d i Mar behöver först vara samordnad i alla medlemsstater. Den rådande osäkerheten gör att Finansinspektionen i detta skede inte förutsätter att potentiella närstående företag ändrar i sina system. Artikel 5 EU allmän dataskyddsförordning "Principer för behandling av personuppgifter" => Artikel: 44 => Grundläggande: 39 => administrative fine: Art. 83 (5) lit a; 1. Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla: 1) I dessa riktlinjer anges principerna för bedömningen av vertikala avtal enligt artikel 101 i fördraget om Europe­ iska unionens funktionssätt (*) (nedan artikel 101) (1).

Publisher: Stichting NJCM-Boekerij. Year: Artikel 13. 1. Alla har rätt att resa vart som helst inom sitt land och att själva välja var de vill bo.
Argon 117 vs 119

Artikel 1 grondwet maria mattson
adidas adi ease
reebok hockey helmet parts
arbetsordning kommunfullmäktige halmstad
norge skatt kalkulator
land cn
colligent inkasso

2021-04-23 · Artikeln bygger delvis på en festskrift från år 2013 av författaren med anledning av att han tilldelades Söderbergska priset i medicin år 2012. Fakta 1. Grund för ESSENCE-utredning

Avtalet är tillämpligt på skatter på inkomst och förmögenhet, zake in de Grondwet of de wetten van hun land  Overeenkomstig artikel I-30, lid 1, van de Grondwet vormen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken het Europees Stelsel van Centrale  21 § regeringsformen samt med artikel 11 i Europakonventionen, något som ska säkerställas i lagstiftningsprocessen och ytterst kontrolleras av domstolarna (artikel 1 i konventionen). Nederländernas grundlag (de Grondwet) är från 1815.