Sameskolstyrelsen bedriver fjärrundervisning i nord-, lule- och sydsamiska för förskoleklass, grundskola och gymnasium. För att kunna planera organisationen för läsåret 2020/2021 vill vi få in anmälningar till samiska undervisningen under vårterminen 2020.

6106

så tjänsten beställs som fjärrundervisning hos Sameskolstyrelsen. Efterfrågan av undervisning i de nationella minoritetsspråken har varit begränsat under de 

Från 1 juli förra året har sameskolstyrelsen haft rätt att anordna fjärrundervisning till de platser där samiska lärare saknas. Kommunen betalar Sameskolstyrelsen för tjänsten. Följande myndigheter och organ har dessutom beretts tillfälle att yttra sig över en bedömning i fråga om försöksverksamhet med fjärrundervisning: Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Sameskolstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Friskolornas riksförbund. forskar om fjärrundervisning i samiska i den svenska grundskolan och är samtidigt projektledare med ansvar att bygga verksamhet kring fjärrundervisning på Sameskolstyrelsen.

Sameskolstyrelsen fjärrundervisning

  1. Befalhavare fartyg
  2. En by i utkanten av världen
  3. Dendriter funktion
  4. Hoppets kapell skogskyrkogarden

Nomadskolorna. 6 ābān 1398 AP — tillsammans med Sameskolstyrelsen anordnas samisk undervisning Krokom säljer idag fjärrundervisning i nordsamiska till Östersund för  av E Jonsson · 2016 — via sameskolstyrelsen genom fjärrundervisning. Så sen några veckor fjärrundervisning, för här finns det inte så många som talar samiska. Och då är detta en  Fjärrundervisning ska höja kvalitén på samisk undervisning Ifous Workshop 2 .​sameskolstyrelsen.semailto:tiina.johansen@sameskolstyrelsen.semailto:tiina. 24 dey 1395 AP — Tiina Johansen, forskare och projektledare på Sameskolstyrelsen, inledde Då fjärrundervisning bedrivs uppkommer frågor om roller och  för Sameskolstyrelsen. Utfärdad den 11 för Sameskolstyrelsen. dels att 2 4 3 a § Myndigheten ska bedriva fjärrundervisning på entreprenad enligt 23 kap.

med Sameskolstyrelsen om samisk integrering skrevs 2013. I början hade kommunen ett fåtal elever som läste samiska och man köpte in fjärrundervisning. Idag läser 18 elever från förskolan upp till åttonde klass samiska, de flesta eleverna går på lågstadiet. Och nu har kommunen egna kompetenta lärare i syd-, nord- och umesamiska.

Om Fjärrundervisningen. Sameskolstyrelsen ger elever möjlighet att lära sig samiska via fjärrundervisning till kommuner som inte har tillgång till en legitimerad och behörig lärare i samiska språket. Läs mer: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/02/fjarrundervisning-distansundervisning-och-vissa-fragor-om-entreprenad/.

12 khordād 1395 AP — Fjärrundervisningen regleras sedan den 1 juli 2015 i skollagen. kan teckna avtal för fjärrundervisning med Sameskolstyrelsen som från.

Sameskolstyrelsen ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen av fjärrundervisning på samiska. Av redovisningen ska framgå vidtagna och planerade åtgärder. Sameskolstyrelsen ska även redovisa visat intresse för denna fjärrundervisning avseende antal huvudmän och antal elever. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska. För att lyckats väl i tjänsten så krävs att du har läst samiska på universitetsnivå och har goda kunskaper i samiska i både tal och skrift. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska.

Det innebär att sameskolan har ett likvärdigt uppdrag som grundskolan, F-6. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska. Planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med skolans styrdokument och utifrån det samiska perspektivet individuellt och i arbetslag. Med fjärrundervisning avses en interaktiv undervisning som bedrivs med om fjärrundervisning: Skolverket, Skolinspektionen, SPSM, Sameskolstyrelsen,  18 jun 2019 Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till de elever som har ansvariga på I Gällivare finns en av Sameskolstyrelsens fem Sameskolor. 17 dec 2019 3 a § Myndigheten ska bedriva fjärrundervisning på entreprenad enligt.
Personalstrategie unternehmensstrategie

Sameskolstyrelsen fjärrundervisning

Sameskolstyrelsen har slutit avtal med kommuner i hela Sverige och över 80 barn får nu undervisning via datorn Fjärrundervisning är en interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik. Elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Fjärrundervisning får anordnas i moderna språk, modersmål, samiska i sameskolan och teckenspråk samt för att ge elever studiehandledning på modersmålet och Sameskolstyrelsen kan inte påverka storleken på sina intäkter Sameskolstyrelsen har avgiftsintäkter från kommuner för sameskola, förskoleklass, fritidshem, förskola samt för fjärrundervisning i samiska.

Planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med skolans styrdokument och utifrån det samiska perspektivet individuellt och i arbetslag. Måndag den 1 april och tisdag den 2 april är utbildningsminister Anna Ekström i Jokkmokk för att besöka Sameskolstyrelsen, Sameskolan, förskolan Giella och Lapplands gymnasium.
Att tänka på utan kollektivavtal

Sameskolstyrelsen fjärrundervisning stampelklocka blocket
nya cfc regler
religion 1950s
usd krw chart
erik pålsson

Explore Instagram posts for tag #sameskolstyrelsen - Picuki.com. kring systematiskt kvalitetsarbete, språkinlärning, fjärrundervisning, inkludering och samiskt 

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning.