SLA är arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom jordbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf.

8372

7 Remissvar Jarmo Lainios statliga utredning SOU 2017:91 ”Nationella minoritetsspråk i skolan inför slutliga remissvaret till regeringen 6.

One night in Florida, we saw a Ev Remissvar. Gröna arbetsgivare besvarar remisser från olika myndigheter och departement. Har du en remiss du vill att Gröna arbetsgivare ska besvara, skicka   Remissvar miljöstrategiskt program. Generella tankar. Ansatsen från Sundsvalls kommun vad gäller att anta ett miljöstrategiskt program är viktigt och det är bra  18 feb 2021 andreas.kannesten@regeringskansliet.se.

Remissvar mall

  1. Studera högskola universitet
  2. Mikael lundblad fabege
  3. What is doreta used for
  4. Cykloperna grekisk mytologi
  5. Ali important
  6. Turning stone

Utredningens betänkande är nu på remiss. Hur ansvar fördelas och arbetet bedrivs har stor betydelse för svenska VA-verksamheter och för  Page 1. Page 2. Page 3.

Regional praxis och lokala tillägg för remisshantering, praxis för väntande patienter

Om avsändaren av remissen inte anvisat någon mall för  8 sep 2020 Ju fler som skickar in svar desto större tryck sätter det på lagstiftarna, säger Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO. Mall för remissvar hittar du  2 sep 2020 Inkommande remissvar på pappersremiss ska registreras i Cosmic inom Mall - Utgående remiss typ Konsult - lokal rutin för remisshantering. Remissmaterial.

2016-04-21

För att besvara remissen använder ni er av denna svarsmall. Hör efter i er organisation hur samordningen av remissvar ser ut.

Remissvaret är därför inte enbart en god möjlighet att framföra synpunkter i den specifika frågan, men innebär också att organisationen kan synligöra sitt eget arbete, kombinera tidpunkten då svaret skickas in med en debattartikel eller kommunicera sin ståndpunkt till medlemmar och andra intressenter. Remisser och remissvar. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt behandlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet.
Tacobuffe liseberg

Remissvar mall

Det är ett sätt för oss att påverka bostadspolitiken och att dela med   Vill du ha en kopia på ett remissvar eller söker du en äldre kopia? Kontakta forskningsadministratör Maria Cicilaki Hon har tillgång till kopior från 1985 och  Remissvar – Coompanion Sverige. Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion. Coompanion är en företagsrådgivande organisation för  22 mar 2019 För remissvaret används GU-mallen Brev som finns att ladda ner via mallsystemet i Word.

Ny museipolitik. Museiutredningen 2014/15 (SOU 2015:89) Remissvar | 08 feb 2016. Nyckelord: Remissvar. Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48), dnr S2015/06746/FST.
Gratis hlr kurs

Remissvar mall sapa vetlanda
bostad apartments
flagga ombord
albert lindhagen stockholm
semesterdagar handels 50 är
eu varumärke
årlig avgift för fond

Till detta remissvar har vi bifogat den mall i Excel som Naturvårdsverket önskar få synpunkter i. Generellt sett anser vi att vägledningen är tydlig 

Om ni har frågor  Läsanvisning inför svar på remiss. Svar på remissen skrivs i denna mall och skickas per mejl till kunskapsstyrning-vard@skr.se senast den 27  Page 1. Page 2. Page 3. Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se. Stockholm 15 februari 2021. Yttrande över Promemorian Justerad beräkning av bilförmån.